Waarom zou u moeten kiezen voor onze parketlijm Matgreen CP0 ?

Warum sollten Sie sich für unseren Parkettklebstoff Matgreen CP0 entscheiden?

 

 • Uitstekende prestaties en milieuverantwoord
 • Niet schadelijk voor uw gezondheid
 • Bevat geen solventen
 • Minder impact op het milieu
 • CO2-uitstoot minder dan 2 kg
 • Recycleerbare en ecologisch verantwoorde verpakking
 • Bevat geen enkele stof die gezondheidsproblemen veroorzaakt
 • Compleet geurloos
 • Uitgebreid hechtvermogen
 • Geluidsabsorberende eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
 • Gemakkelijk aan te brengen
 • Garandeert een optimale plaatsing van uw parket
 • In harmonie met uw gezondheid en het milieu

De parketlijm MatGreen Eco CP0 bevat geen isocyanaat, solventen, ftalaten, amine of methanol. Bevat evenmin tinzout. Traditionele lijmen zijn samengesteld uit die elementen. Ze zijn schadelijk voor mens en milieu.

Isocyanaten Ftalaten Tinzouten Ammoniak Methanol
Toxiciteit voor de mens
 • Allergische reacties (ernstige astma)
 • Irritatie (huid, keel, lopende neus, brandende ogen)
 • Lagere vruchtbaarheid
 • Misvormingen
 • Verstoring van de schildklierwerking
 • Effecten op de lever en nieren
 • Kankerverwekkende effecten
 • Ontsteking van de luchtwegen
 • Irritatie van de huid en ogen
 • Overmatige transpiratie
 • Ademnood
 • Plasproblemen
 • Depressie
 • Leverschade
 • Verstoring van het immuunsysteem
 • Aantasting van de chromosomen
 • Tekort aan rode bloedcellen
 • Hersenschade/li>
 • Irritatie van de slijmvliezen (voornamelijk aan de ogen)
 • Irritatie van het spijsverteringsstelsel
 • Geurhinder
 • Ademhalingsproblemen
 • Ontstekingen
 • Hersenontsteking
 • Leverinsufficiëntie
 • Irritatie van de slijmvliezen (voornamelijk aan de ogen)
 • Gastro-intestinale problemen
 • Cardiovasculaire problemen
 • Depressie
 • Ademhalingsproblemen
 • Leverinsufficiëntie
Toxiciteit voor het milieu
 • Extreem ontvlambaar
 • Giftige dampen Impact op het ecosysteem
 • Schade voor het ecosysteem (voornamelijk aquatisch)
 • Sterk en een geringe biologische afbreekbaarheid
 • Verspreiding in water en aarde
 • Schade voor het ecosysteem (voornamelijk aquatisch)
 • Verzuring van water en grond (zure regen)
 • Schade voor het ecosysteem
 • Hoog verbruik van elektriciteit voor de productie
 • Aanzienlijke verdamping in de lucht
 • Vermengt zich met water en dringt door in het grondwater
 • Langdurige impact op het ecosysteem (plantengroei, vruchtbaarheid van dieren)